PAMUŁA -- Informacje o firmie

Firma PAMUŁA powstała z myślą o wzrastającym zapotrzebowaniu na wykonywanie różnego rodzaju badań nieniszczących i niszczących złączy spawanych i materiałów ( takich jak: blachy, odlewy, odkuwki). Specjalizujemy się w badaniach sprawdzających czy dana spoina bądź materiał spełniają wymagania w zakresie narzuconych norm jakościowych, tzn. czy są one wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i nie posiadają ukrytych wad, takich jak pęknięcia, rozwarstwienia, brak przetopu bądź wtopienia oraz szereg innych. Zajmujemy się m.in. świadczeniem usług w zakresie szeregu badań zgodnie z zapotrzebowaniem naszych klientów, tj. badań ultradźwiękowych, radiograficznych, magnetyczno-proszkowych, penetracyjnych, wizualnych, jak również dokonujemy badanie szczelności, kontroli pomiarów grubości, twardości oraz badań wytrzymałościowych. Jeżeli jest to wymagane protokoły z badań są wystawiane przez uznane Laboratorium UDT i BV. Do tej pory możemy poszczycić się owocną współpracą z wieloma firmami polskimi i zagranicznymi działającymi na terenie naszego regionu.

Dla wszystkich naszych pracowników najważniejsza jest jakość świadczonych przez nas usług. Zatrudniamy fachowych i wykwalifikowanych kontrolerów, posiadających długoletnie doświadczenie zawodowe. Pracownicy nasi posiadają uprawnienia w zakresie wykonywanych badań, specjalistyczne szkolenia, dlatego też są oni dla nas gwarantem solidnie wykonywanych zadań.

Osoby wykonujące badania posiadają osobiste certyfikaty zgodne z normą EN 473 wydane przez Towarzystwa UDT, TÜV i SEKTOR CERT . Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić pełną i fachową obsługę na potrzeby naszych kooperantów, a wszystko to robimy przy użyciu nowoczesnego, wysokiej jakości wyposażenia pomiarowego i badawczego oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Współpracujemy i wykonujemy badania dla uznanego przez UDT i BV Laboratorium w Wagonach Świdnica S.A.

Zapewniamy, że korzystanie z naszych usług to gwarancja oraz zapewnienie najwyższego poziomu jakości. Poprzez pełną kontrolę jakości badań gwarantujemy dokładność otrzymanych wyników i prawidłowość stosowanych metod.

Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o współpracy z naszą firmą, zorganizujemy spotkanie, aby ustalić wspólnie z Wami wszelkie niezbędne szczegóły.

z poważaniem

Dariusz Pamuła