Badania Ultradźwiękowe -- UT

Badania UT (Ultrasonic Testing) podobnie jak badania radiograficzne należą do metod objętościowych.

Metoda ta, wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal o częstotliwości ultradźwiękowych, tzn. większe od górnej granicy słyszalności ucha ludzkiego (16000Hz ÷ 20000Hz). Rozchodzące się w badanym obiekcie fale dają sygnał przepuszczalny albo sygnał odbity od powierzchni lub od nieciągłości, który wraca do głowicy i po przetworzeniu na drgania elektryczne jest obserwowany jako impulsy na ekranie oscyloskopu.

Do badania złączy spawanych najczęściej stosuje się częstotliwości od 0,5MHz do 10MHz, przy czym najczęściej wykorzystuje się fale o częstotliwości pomiędzy 2MHz a 5MHz. Badania UT są szczególnie przydatne do wykrywania niezgodności płaskich np. pęknięć, braków wtopienia i przetopu, rozwarstwień które mogą być trudne do wykrycia metodą RT. Metoda stosowana przy przeprowadzaniu odbioru, produkcji, czy kontroli końcowej lub okresowej podczas eksploatacji na elementach o bardzo dużych grubościach, wykonanych ze stali ferrytycznej i austenitycznej, aluminium, magnezu, miedzi, materiałów kompozytowych itd.

Wykaz norm:

Procedury DNV