Postępowanie przetargowe

Firma ,,PAMUŁA" Dariusz Pamuła zaprasza do wzięcia udziału wszystkie zainteresowane firmy, w aktualnie prowadzonych postępowaniach przetargowych.

Zakup cewki magnetycznej (data publikacji: 13.03.2017r)

Zakup zestawu do badań nieniszczących ultradźwiękowych złączy spawanych (data publikacji: 19.09.2017r)

Zakup zestawu do badań nieniszczących ultradźwiękowych złączy spawanych (data publikacji: 05.10.2017r)

Przeprowadzenie certyfikacji firmy i uzyskanie uznania na zgodność z normą PN-EN ISO 17025. (data publikacji: 01.12.2017r, data ponownej publikacji: 18.12.2017r)