Badania Wizualne - VT

Badanie VT (Visual Testing) jest obowiązkowym badaniem nieniszczącym, polegającym na wizualnej ocenie powierzchni wyrobu, zakwalifikowanego do jednego z siedmiu sektorów:

Podstawowym nośnikiem informacji w tej metodzie jest światło (promieniowanie optyczne), które wywołuje u ludzi wrażenia wzrokowe. W związku z czym należą do najprostszych, najtańszych a często i najskuteczniejszym sposobem kontroli wyrobów.

Metoda stosowana w trakcie różnych etapów produkcji konstrukcji stalowych, takich jak:

Już na tym etapie badań, istnieje możliwość wykrycia następujących niezgodności:

Badania wizualne złączy spawanych dzieli się na:

Osoba uprawniona do wykonywania badań wizualnych/nieniszczących może przeprowadzać kontrole/ ocene w obszarze pięciu sektorów przemysłowych: